ผลโหวดชื่อรหัสพัฒนาของ Fedora 13 โดยมีชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการโหวดมีดังนี้

  • Botany
  • Gloriana
  • Goddard
  • Langstrom
  • Loana
  • Manfredi
  • Truro

โดยการโหวดเป็นแบบ rang voting ตั้งแต่วันที่ 28/11/2009 ถึง 4/12/2009 ผลการโหวดชื่อ Fedora 13 ประกาศผลออกมาแล้ว ชื่อที่ได้คะแนนมีดังนี้

  1. Goddard 1177

– —[ Cut Off ] —
2. Langstrom 1009
3. Gloriana 977
4. Botany 922
5. Loana 707
6. Truro 654
7. Manfredi 504

และชื่อ Goddard เป็นชื่อรหัสพัฒนาของ Fedora 13 ครับ :)

Comments are closed.