นักพัฒนา FFmpeg ประกาศรวม feature ของโครงการ FFmpeg-mt เข้ากับ FFmpeg แล้ว หลังจากโครงการนี้พัฒนามายาวนานกว่า 3 ปี โครงการ FFmpeg พัฒนาโดย Alexander Strange เมื่อปี 2008 ภายใต้โครงการ Google Summer of Code (GSoC) ซึ่ง FFmpeg-mt นี้เป็นโครงการทดลองการถอดรหัสแบบ multi-threaded การสนับสนุน multi-threadeding ทำให้ FFmpeg สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหลายคอร์ ซึ่งฟีจเจอร์นี้จะได้ใช้งานจริงคงอยู่ใน FFmpeg รุ่น 0.7

FFmpeg เป็นเครื่องมือและไลบรารีเพื่อใช้บันทึก แปลง และอ่านไฟล์เสียงและภาพวิดีโอได้ในหลายรูปแบบ ถูกใช้ในโครงการโอเพนซอร์สหลายโครงการด้วยกัน เช่น VLC, Mplayer, Perian เป็นต้น FFmpeg รุ่นล่าสุดคือรุ่น 0.6.1 ใช้สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์สแบบ LGPL หรือ GPL ขึ้นอยู่กับการเอาไปใช้งาน

Comments are closed.