การกำหนดค่าให้ Filezilla ตรวจสอบไฟล์ที่จะ upload ว่ามีอยู่แล้วหรือยังบน server สามารถทำได้โดย

1.ไปที่ “แก้ไข” > “การตั้งค่า…”

รูปภาพ

2.ในส่วนของรับส่งข้อมูล เลือก “File exists action”
3.ในส่วนของ Uploads เราสามารถเลือกการปฎิบัติเมื่อพบว่าไฟล์ที่จะ upload มีอยู่แล้วได้ตามความเหมาะสม
Ask for action : สอบถามก่อน
Overwrite file : เขียนทับไฟล์ได้เลย
Overwrite file if source file newer : เขียนทับไฟล์เลยหากว่าไฟล์ต้นฉบับใหม่กว่า
Overwrite file if size differ : เขียนทับไฟล์เลยหากขนาดของไฟล์แตกต่างกัน
Overwrite file if size differ or source file newer : เขียนทับไฟล์เลยหากขนาดไม่เท่ากันหรือไฟล์ต้นฉบับใหม่กว่า
Resume file transfer : กลับไปต่อไฟล์ที่ค้างอยู่
Rename file : เปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่
Skip file : ข้ามไปไฟล์ต่อไป
ไฟล์ใหม่ทับลงไปเลย เป็นต้น

รูปภาพ

Comments are closed.