ความผิดพลาดอาจเกิดได้จากการเชื่อมต่อ ให้ลองตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงเชื่อมต่อโปรแกรมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง แล้วจึงทดลองโยนไฟล์อีกครั้ง

Comments are closed.