หากต้องการเข้าเว็บไซต์ที่เคยเข้าแล้ว โปรแกรม Firefox จะมีความสามารถในการจัดเก็บประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของเราไว้ ซึ่งเราสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติได้ โดยกดปุ่ม Ctrl+h เพื่อเปิดแถบข้างแสดงประวัติการเข้าเว็บของเรา

รูปภาพ

Comments are closed.