Suriyan 53.04 รหัสพัฒนา Roronoa Zoro เพิ่ม Screensaver ใหม่ให้เข้าชุดกันกับ floating screensaver เดิม ซึ่ง floating screensaver เปิดโอกาสให้เราสามารถเพิ่มเติมรูปภาพในการแสดงผลได้ง่าย สำหรับ screensaver ตัวใหม่ที่เพิ่มเข้าไปชื่อ Floating Suriyan โดยแสดงโลโก้ของ Suriyan ลอยไปลอยมา screensaver ตัวนี้สามารถติดตั้งได้ทั้ง Debian, Ubuntu สามารถทดลองติดตั้งกันได้ที่ Suriyan Repository ครับ สำหรับท่านที่ยังงงๆ ว่าจะเปิดใช้งาน Suriyan Repository ได้อย่างไร แนะนำให้อ่าน Howto เรื่อง การใช้งาน Suriyan Repository สำหรับ Ubuntu 10.04 Lucid Lynx ครับ

ตัวอย่าง

Comments are closed.