รุ่นนี้ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือเรื่องการเขียน CD โดยนอกจากการเพิ่ม Brasero เข้ามาในชุด official package แล้ว ยังได้ libbrasero เข้าไปเพิ่มความสามารถเรื่องการเขียน CD ใน app ต่าง ๆ เช่น ทำให้ Totem สามารถเขียนภาพยนตร์ที่ชมอยู่ลงแผ่นในรูป (S)VCD หรือ DVD ได้เลย นอกจากนี้ Evolution รองรับ MAPI สำหรับติดต่อกับ Exchange เพิ่ม หลังจากที่รองรับเพียง SOAP ในรุ่นก่อน ๆ มี gnome-user-share สำหรับแบ่งปันแฟ้มใน LAN ได้ Totem มีปลั๊กอินดาวน์โหลด sutitle ระบบเสียงมีการเชื่อมรวมกับ PulseAudio และอื่น ๆ ซึ่งอ่านเพิ่มเติมได้ใน บันทึกประจำรุ่น ครับ

ที่มา – GNOME ไทย

Comments are closed.