Google เปิดตัวบริการใหม่ชื่อ Android Training เรียการเขียนโปรแกรมบน Android แบบ Online ซึ่งเนื้อหามีความหลากหลายพร้อมคำอธิบายรวมไปถึงตัวอย่างโค้ด บริการเรียน Android แบบ Online นี้ มุ่งหวังให้นักพัฒนาแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว หรือพัฒนาคุณสมบัติใหม่ให้ Apps ที่คุณเขียนได้เร็วขึ้น ซึ่งในแต่ละบทเรียนมีตัวอย่างโค้ดที่สามารถนำเอาไปใช้งานกับ Apps ของคุณเองได้ ในแต่ละบทจะมีคำแนะนำการการออกแบบ App สำหรับหน้าจอหลายขนาด การประหยัดพลังงงาน แชร์เนื้อหา พัฒนา Apps สำหรับองค์กร และการหาเงินจากการพัฒนา Apps ในเดือนหน้าจะมีเนื้อหามากขึ้น ตลอดจนโค้ดและไลบรารีใหม่ๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย

Comments are closed.