นักพัฒนา GParted ออก Gparted รุ่น 0.8.0-5 สำหรับ Live CD แล้ว GParted Live เป็น Linux ขนาดเล็กที่มีเครื่องมือจัดการ partition อย่าง GParted บรรจุอยู่ด้วย GParted หรืออีกชื่อหนึ่ง Gnome PARTition EDitor เป็นโปรแกรมจัดการ partition ของ hardisk ซึ่งคุณสามารถสร้าง ลบ แก้ไข ย่อ ขยาย partition ได้ง่ายๆ ผ่านการทำงานแบบ GUI สนันสนุน file system แบบ Btrfs, ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+,NTFS เป็นต้น GParted Live พัฒนาบน Debian sid ใช้ kernel รุ่นล่าสุด 2.6.38 รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่บันทึกการพัฒนา GParted Live 0.8.0-5 ดาวน์โหลดได้แล้วที่เว็บไซต์ SourceForge.net และที่สำคัญ GParted เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ใช้สัญญาอนุญาติแบบ GNU/GPLv2

Comments are closed.