Adempiere เป็นโปรแกรมด้าน ERP หรือ Enterprise Resource Planning ที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในองค์กร เพราะสามารถช่วยให้รู้จักวางแผนการลงทุนและใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เป็นโปรแกรม Business Suite ตัวหนึ่งที่รวม ERP, CRM และ SCM สำหรับกระบวนการทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน และเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมที่มีประโยชน์ตัวหนึ่ง ที่ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทสะดวกต่อการจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในบริษัท ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดกับองค์กรต่างๆได้

ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารงานภายในองค์กร สามารถพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรได้ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงทุกอย่างภายในองค์กรเข้าเป็นระบบเดียว และยังช่วยปรับปรุงงานภายในองค์กร สามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปพัฒนาการทำงานขององค์กรได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเฉพาะเวลาที่สิ้นเปลืองไป เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ได้ถูกรวบรวมเป็นระบบเดียวแล้ว จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถช่วยลดต้นทุนขององค์กรในการทำงานได้เป็นอย่างดีได้ทำการ

Adempiere ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2006 โดยแยกตัวออกมาจาก Compiere หลังจากที่ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางของ Compiere Community ที่เริ่มมีรูปแบบที่เรียกว่า lock-in/commercial มากกว่าที่จะเป็นแบบ sharing/enriching มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Open Source ERP ภายใต้ชื่อ Adempiere ERP&CRM

การติดตั้งโปรแกรม Adempiere บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ก่อนที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม Adempiere เราจำเป็นต้องติดตั้ง

 • PostgreSQL ซึ่งใช้สำหรับสร้างฐานข้อมูล (Database) เพื่อใช้งานกับ Adempiere
 • Java Development Kit เพื่อให้โปแกรมสามารถรันการทำงานได้
 • Adempiere

เริ่มจากติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL ก่อน ดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม PostgreSQL ที่ดาวน์โหลดมา จากนั้นคลิก Next

1

ตั้งค่า Installation Directory จากนั้นคลิก Next

2

ตั้งค่า Data Directory จากนั้นคลิก Next

3

ตั้งค่ารหัสผ่าน หรือ Password เพื่อ Login เข้าฐานข้อมูล (Database) จากนั้นคลิก Next

4

ตั้งค่าพอร์ท 5432 จากนั้นคลิก Next

5

ตั้งค่าในส่วน Advance Options จากนั้นคลิก Next

6

โปรแกรม PostgreSQL กำลังทำการติดตั้ง

7

โปรแกรม PostgreSQL ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกนำเครื่องหมายถูกออก แล้วกด Finish

8

การติดตั้ง Java Development Kit (JDK)

ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม JDK จากนั้นคลิก Next

9

ให้ตั้งค่าการติดตั้ง จากนั้นคลิก Next

10

โปรแกรม JDK จะทำการติดตั้ง

11

เมื่อโปรแกรมทำการติดตั้งเรียบร้อย ให้กด Finish

12

การติดตั้ง Adempiere

ให้ทำการเปิดไฟล์ Zip จะเห็น folder ชื่อ Adempiere ให้ทำการลากไปไว้ยัง Driver C: เข้าไปที่ C:\Adempiere

18

กดเลือก RUN_setup จะขึ้นหน้าจอการตั้งค่า ให้ตั้งค่าดังนี้

 • Java Home ที่อยู่ของ folder
 • Adempiere Home ที่อยู่ของ folder
 • Appilcation Server ชื่อเครื่อง PC ของผู้ใช้
 • Web Port 80 ถ้ากด Test ไม่ผ่านให้ลองเปลี่ยน Port เช่น 8080
 • JNP Port 1099
 • SSL 443 ถ้ากด Test ไม่ผ่านให้ลองเปลี่ยน Port เช่น 445
 • Database Server ชื่อเครื่อง PC ของผู้ใช้
 • Database Name adempiere
 • Database Port 5432
 • Database User adempiere
 • Database Type PostgreSQL
 • Database Password adempiere
 • DB Admin Password รหัสผ่านที่เราตั้งตอนติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL

19

จากนั้นกด Save ถ้าตอนกดปุ่ม Test หรือปุ่ม Save มีหน้าต่าง Key Store Dialog ให้กดตรงเครื่องหมายถูกเพื่อตกลง จะมีหน้า Dos ขึ้นมา ให้รอจนเสร็จ และหน้าต่าง Dos จะปิดไปเอง

20

จากนั้นไปที่ C:\Adempiere\utils แล้วทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

21

คลิกเลือกที่ RUN_ImportAdempiere เพื่อสร้าง Database

22

จะมีหน้าต่างที่รัน Dos ขึ้นมา

23

จากนั้นกดปุ่ม Enter

24

โปรแกรมจะทำการสร้าง Database

25

เมื่อสร้าง Database เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Enter เพื่อปิดหน้าต่าง Dos และเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Adempiere
การใช้งานโปรแกรม Adempiere เบื้องต้น

ก่อนการใช้งานโปรแกรมทุกครั้งควรต้องทำการรัน Server Adempiere ก่อน เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้ทั้งในฝั่ง client และการใช้งานผ่านทาง internet

ให้เข้าไปในที่ C:\Adempiere\utils

1

จากนั้น จึงทำการเลือกคลิกที่ RUN_Server2

2

จะปรากฎหน้าต่าง Dos รันขึ้นมา จะใช้เวลารันประมาณ 1-5 นาที

3

ถ้าไม่มี Error จะเห็นคำว่า Started in ตามหน่วยเวลา M:S:MS ขณะใช้งานโปรแกรม Adempiere ห้ามปิด Adempiere Server Start

การเซตอัพให้ Adempiere ใช้งานผ่าน browser ได้

4

ไปที่ Web Browser เช่น IE, Firefox หรือ Web Browser ตัวอื่นๆ พิมพ์ http://ชื่อเครื่องPC/admin กดคลิก Click Here to Web Start Me Now!จะมี pop-up เพื่อบอกว่ากำลังจะเปิดไฟล์ adempiere.jnlp กด OK หรือ ตกลง

5

ระบบจะกำลังติดตั้งการใช้งานผ่านทาง Web Browser

6

ถ้ามีหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Always trust และกด Run เพื่อเป็นจบการติดตั้ง

การเข้าใช้งานโปรแกรม Adempiere

7

กดคลิกใน Tab สีแดง เพื่อตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม

8

กดคลิกที่ปุ่ม ทดสอบแอปพลิเคชั่น กับกดคลิกที่ปุ่มทดสอบฐานข้อมูล ต้องมีเครื่องหมายถูกสีเขียวทั้ง 2 อัน เพื่อแสดงว่าโปรแกรมทำงานได้ถูกต้องไม่มีปัญหาอะไร จากนั้นกดคลิกเครื่องหมายถูก จะเห็นว่า Tab สีแดงได้หายไปแล้ว

9

จากนั้นก็กดคลิกเครื่องหมายถูก

Screen Shot 2558-02-17 at 8.40.49 PM

โปรแกรม Adempiere มี User ID และ Password มาให้ 4 อัน โดยตั้งละอันจะมีสิทธิการเข้าถึงเมนูหรือ Option ที่ต่างกัน

ถ้าต้องเข้าไปตั้งค่าระบบ เช่น การเปลี่ยนภาษา ให้เข้าด้วย ID System Password System

10

จากนั้นก็กดคลิกเครื่องหมายถูก ค่าดังกล่าวบนรูปเป็นค่าที่โปแกรมมีมาให้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น เครื่องพิมพ์

11

หน้าหลักของโปรแกรม Adempiere

12

เมื่อไปที่ Menu จะมี Option การทำงานให้เลือกใช้

13

การใช้งาน Adempiere ผ่านทาง Web Browser

13

กดเลือกที่ Adempiere ZK WebUI ที่อยู่ตรง Web Application

14

หน้าตา Login เข้าโปรแกรม Adempiere ทาง Web Browser

15

หน้าหลักของโปรแกรม Adempiere ในส่วนของ Web Browser

Comments are closed.