ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): iNT International
ที่อยู่: 22 อาคาร เค-บิวดิ้ง ชั้น 3 ห้อง 3/5 ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 891 188 181
โทรสาร: +66 022 609 077
เว็บไซต์: int-thailand.com
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105551030236
ปีที่ก่อตั้ง:
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: ไพรัช โกวิทานุพงศ์
อีเมล: pairat@int-thailand.com

ผลิตภัณฑ์

 • Hotel Reservation

บริการ

 • ให้บริบริการ Web Hosting
 • ติดตั้ง และฝึกอบรมการใช้งาน Wiki Pedia
 • ติดตั้ง และฝึกอบรมการใช้งาน PM Online
 • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla
 • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Media Wiki
 • พัฒนา PM Online ด้วย DotProject

ความสามารถด้านโอเพนซอร์ส

 • Joomla – CMS
 • DotProject – PM
 • Media Wiki – Wiki
 • PHP, Java – Programming Language
 • MySQL – Database

เกี่ยวกับบริษัท

INT ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 13 มีนาคม 2552 ด้วยกลุ่มของวิศกรซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ที่ตั้งใจจะนำความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ เชิงวัตถุ ด้วย UML และยึดกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ Unified Process และ Extreme Programming เป็นหลัก ส่วนหนึ่งของเราเชื่อว่าซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในสายงาน ต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลก มีจำนวนมากอยู่แล้ว เพียงแต่ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ต่างก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และมักไม่ได้พัฒนาเผื่อสำหรับการเพิ่มเติม หรือเพื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ตัวอื่น ๆ เราจึงมุ่งมั่นที่จะแปลงซอฟต์แวร์ที่เป็น OpenSource ต่าง ๆ ให้กลายเป็น Software Component ที่อ้างอิงสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อแบบ Enterprise ซึ่งจะทำให้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว สามารถประกอบและทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้กว้างขวางขึ้นต่อไปใน อนาคต

Comments are closed.