พอดีได้รับข่าวจาก Alfresco (Open Source ECM, Enterprise Content Management) ว่าจะมีการจัดอบรมในเอเชียหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และประเทศไทย สำหรับในประเทศไทยนั้น จะเป็นหลักสูตร Intensive Alfresco Training for Development ระเวลา 5 วัน วันที่ 3-7 สิงหาคม 2552 โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

Alfresco Administration

Section 1: System Installation and Configuration

Module 1: Installing and setting up Alfresco

Module 2: Configuring the repository

Module 3: Configuring the file system

Module 4: Troubleshooting the system

Section 2: Maintenance, Migration and Security

Module 5: Exporting and importing

Module 6: Backing up and restoring the system

Module 7: Security and permissions

Alfresco Customization

Section 1: Content Modeling

Module 1: Domain models

Module 2: Modifying the Domain model

Section 2: Web Client Configuration

Module 3: Web Client configuration

Module 4: Web Client customization

Alfresco API Development

Section 1: Getting Started

Module 1: Development Environment

Module 2: Alfresco Repository Architecture

Section 2: Developing against the Alfresco Repository

Module 3: Spring Framework

Module 4: Foundation Services API

Module 5: JCR API

Module 6: Web Services API

Module 7: Separating concerns using AOP

Section 3: Extending the Alfresco Repository

Module 8: Repository Actions

Module 9: Repository Policies

Module 10: Content Transformers

Module 11: Metadata Extractors

Section 4: Extending the Alfresco Web Client

Module 12: JavaServer Faces

Module 13: Actions Framework

Module 14: Dialog Framework

Module 15: Wizard Framework

Section 5: Packaging Extensions

Module 16: Alfresco Module Packages

 

สำหรับค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 1,999 USD หรือ ประมาณ 70,000 บาท (ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน 35 บาท)  สำหรับหน่วยงานที่สนใจ สามารถเข้าไปสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cignex.com/site/services/training/schedule

เกี่ยวกับ Alfresco ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.alfresco.com

 

Comments are closed.