ก็ อันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวครับ จะไม่ให้สงสัยได้อย่างไร ก็ในเมื่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ที่ผมีผลบังคับใช้ออกมาแล้วนี้ ประเด็นหลักๆเลย จะเป็นเรื่องของการยืนยันตัวตน ว่าข้อมูล หรือข้อความใดๆ ที่ล่องลอยอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั้น มันมีที่มามาจากผู้ได๋

ก็เลยเป็นเหตุให้เราต้องมาเก็บ Log กัน เพื่อใช้สำหรับยทนยันตนก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต ว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้ ไอพีนี้ เวลานี้ ณ เว็บไซต์แห่งนี้นั้น เขาเป็นใคร เพื่อว่าในกรณีที่มีปัญหา จะได้ตามไปเอาเรื่องได้ถูกตัว

ทีนี้ ความสงสัยของผมมันก็เลยมาลงอยู่ที่ การเก็บ Log ในปัจจุบันนี้ หลักๆเลย คือการระบุตัวตนว่า ผู้ใช้ไอพีดังกล่าว ในเวลานั้นๆ เป็นใคร เพราะว่าค่าไอพีที่เราได้กันมานั้น มันเป็นเลขแบบสุ่ม เพราะฉะนั้น ไอพีที่ถูกบันทึกการกระทำบนอินเทอร์เน็ตจึงไม่ได้หมายความว่า จะเป็นคนๆเดียวกัน หากแต่จะต้องอ้างกิงกับผู้ให้บริการด้วย เรื่องมันเลยกลายเป็นว่า ทุกๆคนที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จะต้องเก็บ Log กันซะหมด

กลับมาที่ IPV6 ตามหัวเรื่อง ตามความเข้าใจของผมนั้น IP ปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ จะเป็น IPV4 ซึ่งเลขมันไม่พอที่จะรองรับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เชื่อมต่อกันอินเทอร์เน็ต ดังนั้นเลขมันก็เลยต้องสุ่ม แต่ถ้าหากว่าเป็น IPV6 แล้ว ชุดตัวเลขมันจะเยอะมาก โดยที่จะสามารถใช้ได้โดยไม่ซ้ำกัน คล้าย Mac Address (ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ)

ดังนั้น อีกหน่อย ถ้าเราใช้ IPV6 กันแล้ว เราจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่ต้องรับหมายเลขไอพีแบบสุ่ม จากผู้ให้บริการแล้ว หรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว แปลว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องเก็บ Log แล้ว ใช่ไหม ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริง คนที่จะต้องเก็บ Log ก็จะมาเหลือเพียงแค่ ผู้ให้บริการเช่าใช้อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ว่าช่วงเวลานั้นๆ ใครใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

อันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัว ผมเข้าใจถูกรึเปล่า ใครมีคำตอบวานด้วยครับ

Comments are closed.