งาน SCALE เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนอกจากเป็นงานรวมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Linux แล้วยังมีถกประเด็นเคล็ดลับความสำเร็จของโอเพนซอร์ส โดย jono Bacon ซึ่งเป็น Ubuntu community manager ซึ่งมาบรรยายเรื่องการสร้างชุมชนโอเพนซอร์ส การกำหนดกฏเกณฑ์ กำหนดตัวผู้เล่นในชุมชน เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Community-driven development ให้ประสิทธิผลอย่างบมากมาแล้วกับงานโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ๆ และชุมชนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและผลักดันทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างการบรรยาย Bacon เสนอแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ทำไมผู้คนหลากหลายถึงมาเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกับชุมชน ชุมชนสามารถทำอะไรได้บ้าง การลดกำแพงเพื่อให้เกิด contributor รุ่นใหม่ๆ Bacon ยังบอกอีกว่าวิธีเหล่านี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดอาสาสมัครหน้าใหม่ให้มีมากขึ้น การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน การร่วมกันสร้างสิ่งที่มีคุณค่าร่วมกัน หรือการแชร์ความรู้สึกดีๆ ให้กันทำให้เกิดการผลักดันให้เกิดการ contribute ได้เช่นกัน

ที่มา – arstechnica

Comments are closed.