วันนี้จะมาแนะนำ Key ลัดของ Blender ครับ ไม่แน่ใจว่าจะเรียกคีย์ลัดได้หรือเปล่า เพราะคีย์ลัดที่จะนำมาแนะนำนี้ เป็นคีย์ลัดที่สั่งด้วยการเคลื่อนที่ของเมาส์ครับ โดยเราจะนำมาใช้ในการสั่ง Move Rotate และ Scale ครับ

เปิด Blender ขึ้นมาจะพบกับหน้าตาแบบนี้ครับ บริเวณที่จะคลิกเพื่อสั่งได้ คือพื้นที่ว่างๆ ในพื้นที่ทำงานครับ

blender-interface

ก่อนที่จะสั่ง ให้ทำการ Select Object ที่ต้องการก่อนครับ โดยการ คลิกขวาที่ Object ที่ต้องการ จากนั้นก็สามารถใช้คำสั่งลัดได้เลย

  1. Move ให้คลิกเมาส์ค้างไว้ ลงไปบนพื้นที่ว่างๆ แล้วลากเป็นเส้นตรง แล้วปล่อย วัตถุจะเคลื่อนย้ายตามที่เราขยับเมาส์
  2. Rotate ให้คลิกเมาส์ค้างไว้ ลงไปบนพื้นที่ว่าง แล้วลากเป็นเส้นตรง แล้วหักมุม (เป็นรูปตัว L) จำหักมุมแนวไหนก็ได้ครับ แล้วค่อยปล่อย วัตถุจะหมุนตามแนววนรอบตามเมาส์เราครับ
  3. Scale ให้คลิกเมาส์ค้างไว้ ลงไปบนพื้นที่ว่าง แล้วลากเป็นวงกลม จะตามศร หรือย้อนศรก็ได้ แล้วปล่อยเมาส์ วัตถุจะถูกย่อและขยาย ตามระยะใกล้หรือไกล ระหว่างเมาส์กับวุตถุครับ

เทคนิคเพิ่มเติม
สังเกตุว่า ไม่ว่าจะเป็นการ Move, rotate หรือ scale ก็ตาม มันจะเคลื่อนไปตามแนวของมุมมองหน้าจอที่เราใช้อยู่ แต่หากเราต้องการให้มัน เคลื่อนที่ตามแนวแกน X, Y, Z นั้น เราสามารถใส่ตัวอักษรกำกับไปตอนท้ายได้ครับ เช่น การ Move “คลิกเมาส์ค้างไว้ ลงไปบนพื้นที่ว่างๆ แล้วลากเป็นเส้นตรง แล้วปล่อย แล้วกดปุ่ม x” วัตถุจะถูกย้ายตามแนวแกน X ครับ

Comments are closed.