เผอิญได้มีประชุมเกี่ยวกับการช่วยแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ในหน่วยงานภาครัฐและได้มีการหยิบยกเอาเรื่อง LibreOffice ขึ้นมาหารือเนื่องจากเป็นทางออกเดียวที่จะทำให้อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ลดลงไปได้ เพราะหน่วยงานส่วนใหญ่จะซื้อ Windows และไม่ยอมใช้ Linux Desktop ดังนั้นการลดรายจ่ายในเรื่องของ Microsoft Office จึงทำได้ง่ายกว่า ประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยได้แก่เรื่อง

  • แหล่งเรียนรู้การใช้งาน LibreOffice
  • Extension เพิ่มเติมสำหรับภาครัฐ
  • LibreOffice รุ่นพิเศษ

จากการประชุมพบว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้ได้ทำมาเกือบหมดแล้ว ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ส่วน Extension เสริมสำหรับภาครัฐ

Comments are closed.