โครงการ Linux from Scratch (LFS) ประกาศออกรุ่น 6.6 โครงการ LFS นี้ มีเอกสารคำแนะนำในการคอมไพล์ Linux กว่า 300 หน้า นอกจาก how-to ย่อยๆ ใน 300 หน้าแล้วยังมีซอร์สโค้ดที่พร้อมให้นำเอาไปสร้างระบบปฏิบัติการของคุณเองได้ โครงการ LFS มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจ Linux สามารถเข้าใจ Linux ได้มากขึ้น ทำให้รู้ว่า Linux ทำงานอย่างไร การสร้างระบบปฏิบัติการจาก Linux ที่มีความปลอดภัยสูงทำได้อย่างไร ในรุ่น 6.6 ใช้ Linux kernel รุ่น 2.6.32.8 มีคอมไพเลอร์ gcc 4.4.3 และ glibc 2.11.1 ซึ่งนักพัฒนาสามารถอัพเดท GRUB และ udev ได้ด้วย เอกสารคู่มือใน 6.6 ถูกเรียบเรียงใหม่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางด้านความปลอดภัยและคำอธิบายต่างๆ สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สามารถอ่านจากบันทึกการพัฒนา

ที่มา – h-online

Comments are closed.