หลังจากประการ Fork โครงการ Mandriva ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว โครงการ Mageia ก็ได้ออกรุ่น Beta 1 มาให้ได้ลองทดสอบกันแล้ว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง 32 bit และ 64 bit ตั้งแต่รุ่น Alpha ที่ผ่านมาทีมพัฒนาโครงการ Mageia ได้เพิ่ม theme ใหม่รวมไปถึงซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ในคลังซอฟต์แวร์ สำหรับรุ่น Release จริงจะออกปลายเดือนมิถุนายน Mageia มาพร้อมกับ Linux kernel 2.6.38.2 และ KDE 4.6.1 สำหรับรุ่น Gnome จะเป็นรุ่น 2.3.2 นักพัฒนาหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้

Comments are closed.