เทคโนโลยีโอเพนซอร์สเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นจนทำให้ผลิตภันฑ์ของ Microsoft อย่าง Team Foundation Server ALM หันมาสนับสนุน Git แล้ว ซึ่ง Git เป็นเครื่องมือจัดการซอร์สโค้ดแบบกระจายซึ่งเริ่มต้นพัฒนาโดย Linus Torvalds ผู้พัฒนา Linux Kernel เมื่อ 8 ปีก่อน ซึ่งใน TFS ยังคงใช้แบบรวมศูนย์อยู่ สำหรับท่านที่ใช้ Visual Studio 2012 อยู่สามารถติดตั้ง Visual Studio 2012 Update 2 เพื่อใช้งาน Git ได้เลย หรือจะติดตั้งจาก Visual Studio Tools for Git ได้เช่นกัน

Comments are closed.