วันนี้เป็นการเริ่มงานวันแรกของ MICT สร้างคนสร้างชาติ บูธของเราก็เสร็จเรียนร้อยแล้วครับ อยู่ด้านหลังสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สำหรับท่านที่ต้องการติดตามข่าว หรือท่าที่มางานนี้สามารถร่วมกับ Live Blog ได้ครับ สำหรับการรายงานข่าวจะมีเป็นระยะๆ ครับ ทั้ง Live Blog, Twitter, Twitpic ใคร follow @gumara, @anoochit และ @thaiopensource ก็ติดตามรายงานกันได้ตลอดทั้ง 4 วันครับ อ้อท่านใดที่อยู่ใกล้ๆ นครราชสีมา พลาดไม่ได้ครับ :)

Comments are closed.