หลายๆ ท่นที่คลั่งใคล้การดู Youtube อาจมีปัญหาเรื่อง Flash บนเครื่องกันบ้าง แต่ในวันนี้เรามีทางเลือกแล้ว นั่นคือ Minitube ครับ Minitube เป็นโปรแกรมค้นหาและเล่น Video จาก Youtube โดยไม่ต้องการ Flash ในเครื่อง

การติดตั้งมีให้เลือก 2วิธีครับ คือ ติดจาก .deb, หรือ PPA สำหรับแฟน Ubuntu

ที่มา: ubuntuclub

Comments are closed.