หลังจากที่พยายามปลุกปล้ำ ให้ Mono 1.0 ให้ Compatible กับ .NET Framework 1.0, 1.1 มาได้ระยะใหญ่ และการหันไปพัฒนา Moonlight เพื่อพอร์ต Microsoft Silver Light ให้ใช้ได้กับทุก Platform และก้อปล้ำกันอยู่นานพอดูทำให้ระยะการปล่อย Mono 2.0 ล่าช้าออกไปด้วย ตอนนี้แฟนๆ Mono ไม่ต้องรออีกต่อไปแล้ว Mono 2.0 ออกมาพร้อมกับการ Cross Platform อย่างแท้จริงทั้ง Windows, Unix, Linux, MacOS ซึ่งสนับสนุน Microsoft Compatible API เกือบจะทั้งหมด ซึ่งเท่าที่ผมได้ดู release note แล้วรู้สึกอุ่นใจได้ว่า API เหล่านี้ใช้ได้กับ Mono 2.0 อย่างแน่นอน

    *  ADO.NET 2.0
    * ASP.NET 2.0
    * Windows.Forms 2.0
    * System.XML 2.0
    * System.Core
    * System.Xml.Linq
    * System.Drawing 2.0

อ่าน release note เพิ่มเติมได้ครับ

Comments are closed.