สามารถเปิดได้โดยตรง โดยรูปแบบการจัดเอกสารอาจผิดเพี้ยนบ้าง ขึ้นอยู่กับวิธีจัดรูปแบบเอกสารของไฟล์ที่นำมาเปิด แต่เนื้อหาที่อยู่ในไฟล์จะครบถ้วนทั้งหมด

Comments are closed.