เครื่องมือช่วยในการ rollout หรือ deploy OpenOffice.org เป็นจำนวนมากขององค์กร โดยใช้ติดตั้งโดยตรง หรือเป็นต้นแบบในการทำ package สำหรับระบบ package management

หาได้ที่ http://www.osdev.co.th/download/oooreadycd/oooready2412.iso

ใช้สำหรับแพลตฟอร์ม
Windows 98 ถึง Vista

องค์ประกอบ
* Unattended (with UI, w/o interaction) OpenOffice.org installation
          o OpenOffice.org 2.4.1
          o Thai Language Pack (เสร็จแล้วผู้ใช้จะต้อง enable ด้วยตัวเองจึงจะใช้ได้)
          o Java Runtime Environment (ถ้าไม่มี)
* OpenOffice.org Extension
          o Sun Professional Template Pack I & II
          o OxygenOffice Extra – Template
          o OxygenOffice Extra – Gallery
* Flash tutorial ของ SIPA
* คู่มือ OpenOffice.org ในรูปแบบ PDF ของ SIPA
* คู่มือ OpenOffice.org ในรูปแบบ PDF ของ NECTEC

คุณสมบัติในการติดตั้ง OpenOffice.org ของ OOo ReadyCD

* ไม่กระทบการทำงานของเครื่องพีซี เว้นแต่เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ติดตั้ง
* ไม่เปลี่ยนแปลงการเปิดเอกสาร MS Office ที่เป็นอยู่เดิม
* ไม่ load OpenOffice.org QuickStarter ฉะนั้นจะ
          o ไม่เปลือง RAM ถ้าไม่ได้เปิด OpenOffice.org ขึ้นมาใช้
          o ไม่ทำให้เครื่องบูตช้าลงในตอนเปิดเครื่อง
          o ทำให้เปิด OpenOffice.org ครั้งแรกช้าลงกว่าถ้าไม่มี QuickStarter เล็กน้อย
* ติดตั้ง  JRE  เสมอถ้าไม่มีอยู่ จึงมั่นใจว่า OpenOffice.org ที่ติดตั้งไปในทุกเครื่องจะมีการทำงานครบทุกฟีเจอร์
* ไม่มีหน้า First Start Wizard ที่ให้ผู้ใช้ต้องกดยอมรับ license และใส่ชื่อ เป็นขั้นตอนมากมายกว่าจะได้ใช้งานครั้งแรก
          o มีเพียงถามครั้งแรกว่าจะลงทะเบียนหรือไม่เท่านั้น

พัฒนาโดย
© 2008 บริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จำกัด
เผยแพร่ด้วย Creative Commons Attribution 3.0 License
http://www.osdev.co.th/
info@osdev.co.th
โทร. +66 38 311816

Comments are closed.