หากต้องการปรับหน้าค่ากระดาษจากแนวตั้ง(ค่าปริยาย)ให้เป็นหน้ากระดาษแนวนอน ทำได้โดยกำหนดที่เมนู

Format > Page

รูปภาพ

ที่ tab Sheet เลือก Landscape

รูปภาพ

Comments are closed.