OpenSUSE อีกหนึ่งลินุกซ์ยอดนิยมถูกปล่อยออกมาแล้ว ตามตูด Ubuntu และ Fedora มาติดๆ สำหรับ OpenSUSE ในเวอร์ชั่นนี้ยังพ่วงเอา KDE4 มาเป็นตัวเลือกในตอนติดตั้งให้เหล่าแฟนๆ KDE ได้ใช้กันด้วย ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ software.opensuse.org
ที่มา: BN

Comments are closed.