หลังจาก 8 เดือนในการพัฒนาก็ได้เวลาออกรุ่นของ openSUSE 11.4 กันแล้ว ในรุ่นนี้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ อีกมาก ในรุ่นนี้ยังคงใช้ Kernel รุ่น 2.6.37 อยู่ แต่ใช้ KDE SC 4.6 รุ่นใหม่ ซึ่งในรุ่น Gnome จะเป็น Gnome 2.32 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคงเป็นการเอา HAL ออก มีโปรแกรม update driver เข้ามาแทน ซึ่งสนับสนุนการค้นหา Driver อย่าง Wireless ของ Broadcom และสนุนสนุนการใช้งานกระดานอิเลคทรอนิคอย่าง Wacom ได้ดีขึ้นอีกด้วย สำหรับทางด้านไดรเวอร์กราฟิกสามารถใช้งานทั้ง 2D และ 3D ได้ดีกว่าเดิมมาก ในรุ่น 11.4 นี้ยังเปิดตัวโครงการ Tumbleweed ซึ่งเป็นคลังสำหรับ openSUSE แบบ rolling release ซึ่งใน Tumbleweed นี้จะมีซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเช่น Firefox, Thunderbird ซึ่งผู้ใช้สามารถติดตามอัพเดทกันได้เรื่อยๆ สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลด openSUSE 11.4 สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ http://software.opensuse.org/114/en

Comments are closed.