ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): OrangeGears
ที่อยู่: 28/4 ซอยต้นขาม ถนนต้นขาม ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: +66 053 308 559
โทรสาร: +66 053 308 559
เว็บไซต์: OrangeGear
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่ก่อตั้ง: 2550
ทุนจดทะเบียน:
ชื่อผู้ติดต่อ: ธนกฤต วงค์ยืด
อีเมล: thanakrit@orangegears.com
เบอร์โทรศัพท์: 08 7479 8028

ผลิตภัณฑ์

OrangeGears ERP

OrangeGears เป็น Enterprise Automation ซอฟต์แวร์ คือประกอบไปด้วยระบบต่างๆที่จำเป็นต่อการนำไปใช้งาน เช่น ERP, CRM, E Commerce, SCM, MRP, CMS และอีกมากมาย OrangeGears เป็นโอเพนซอร์สซอฟตแวร์ที่อยู่ภายใต้ Apache License Version 2.0 Application Server : Tomcat, JBoss, Weblogic, Orion, WebSphere Database : Tomcat, JBoss, Weblogic, Orion, WebSphere Programming Language : Java, XML, Groovy License : Apache License Version 2.0

OrangeGears POS

ระบบงานขายหน้าร้านหรือ Point Of Sale สำหรับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ Application Server : Tomcat, JBoss, Weblogic, Orion, WebSphere Database : MySQL, PostgreSQL, DB2, Oracle, MS SQL Programming Language : Java, XML, Groovy Platform : Linux, Windows, *NIX License : LGPL

OrangeGears Accounting for School

ระบบบัญชีการเงิน ระบบรับชำระค่าเล่าเรียน ประกอบไปด้วย GL, AP, AR, Payment, Accounting Report Analysis Application Server : Tomcat, JBoss, Weblogic, Orion, WebSphere Database : MySQL, PostgreSQL, DB2, Oracle, MS SQL Programming Language : Java, XML, Groovy Platform : Linux, Windows, *NIX License : LGPL

OrangeGears ERP for Printing

ระบบซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมงานพิมพ์ ประกอบไปด้วยระบบออกใบรับงาน ออกใบเสนอราคา โดยดึงข้อมูลมาจากใบรับงานไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่ สร้างสินค้าและส่วนประกอบอันโนมัติจากใบรับงาน สร้างใบสั่งผลิตจากใบสั่งขายอัตโนมัติ สามารถคำนวนเวลางานพิมพ์ได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ ตัดสต๊อกวัตถุดิบอัตโนมัติ ทำงานผ่าน Web browser สามารถส่งเมลใบเสนอราคาจากซอฟต์แวร์ได้ทันที จัดทำเรื่องขนส่งทำใบส่งของ จัดแบ่งโซนการส่งของได้ Application Server : Tomcat, JBoss, Weblogic, Orion, WebSphere Database : MySQL, PostgreSQL, DB2, Oracle, MS SQL Programming Language : Java, XML, Groovy Platform : Linux, Windows, *NIX License : LGPL

Apache OFBiz ERP/CRM

Apache OFBiz หรือ Apache Open For Busienss Project เป็นโครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สังกัดใน Apache Software Foundation Apache OFBiz เป็น Enterprise Automation ซอฟต์แวร์ คือประกอบไปด้วยระบบต่างๆที่จำเป็นต่อการนำไปใช้งานอาทิ เช่น ERP, CRM, E Commerce, SCM, MRP, CMS และอีกมากมาย Apache OFBiz เป็นโอเพนซอร์สซอฟตแวร์ที่อยู่ภายใต้ Apache License Version 2.0 Application Server : Tomcat, JBoss, Weblogic, Orion, WebSphere Database : MySQL, PostgreSQL, DB2, Oracle, MS SQL Programming Language : Java, XML, Groovy Platform : Linux, Windows, *NIX License : Apache License Version 2.0

บริการ

 • Implementation of ERP ออร์เร้นจ์เกียร์ส (OrangeGears) ได้นำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และ Customer Relationship Management (CRM) มาพัฒนาและประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมกับธุรกิจไทย ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน ง่ายต่อการปรับแต่ง ลดค่าใช้จ่าย มีฟังก์ชั่นครอบคลุม ยืดหยุ่น และสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นหรือระบบเดิมที่มีอยู่แล้วได้ โดยมีโปรแกรมประยุกต์ OrangeGears ERP/CRM และ Apache OFBiz ERP/CRM
 • Custom module development บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและอีอาร์พี บนพื้นฐานของ Apache OFBiz และ ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
 • Hosting of ERP ออร์เร้นจ์เกียร์ส (OrangeGears) ได้ใช้เครื่องมือทำรายงาน ที่ได้รับการยอมรับจากวงการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ open source ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถออกรายงานได้ตรงตามรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการมากที่ สุด ซึ่งมีความนิยมเป็นอย่างมากในไทยและต่างประเทศ ดังนั้น ท่านสามารถสร้างรายงานทางธุรกิจต่างๆได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบของ graph, chart, cube และแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ เป็นต้น สำหรับเครื่องมือทำรายงานที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ คือ Eclipse BIRT, JasperReports, Pentaho และ Apache FOP
 • Data migration to ERP บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับงานบนเดสทอปแอพพลิเคชั่นด้วย Eclipse RCP, Netbeans RCP
 • User and technical training อบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Apache OFBiz ERP การสร้างรายงานสำหรับ Apache OFBiz การนำ Apache OFBiz integrate เข้ากับ Eclipse RCP, ZK, PHP

เกี่ยวกับบริษัท

OrangeGears เป็นผู้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร และเป็นผู้บุกเบิกและโปรโมทซอฟต์แวร์ อีอาพี ที่ชื่อว่า Apache OFBiz ERP/CRM และต่อมาได้นำมาพัฒนาต่อยอดภายได้ชื่อ OrangeGears Project เพื่อให้เข้ากับลักษณะการทำงานของคนไทย

ปัจจุบัน OrangeGears ได้ขยายการให้บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย open source ซอฟต์แวร์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา จัดหาและทำวิจัย การพัฒนาและการปรับแต่งให้เข้ากับการทำงานของแต่ละองค์กร และการดูแลรักษา

จากการทำงานอย่างหนักของทีมงาน OrangeGears เราได้ค้นหาโซลูชันต่างๆที่จะนำมาให้บริการ กับลูกค้าคนไทยและผ่านการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก และขณะเดียวกันเราก็ได้พัฒนาระบบต่างๆขั้นมาโดยใช้พื้นฐานจาก Apache OFBiz ERP จนปัจจะบันเรามีซอฟต์แวร์ของเราเองคือ

 1. OrangeGears ERP/CRM
 2. OrangeGears ERP for Thai printing industry
 3. OrangeGears Accounting for Thai school
 4. OrangeGears POS

และนอกจากนี้เรายังให้การบริการด้วยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ open source อีกหลายตัวดังนี้

 1. Eclipse Birt reporting tools
 2. Jasper Report
 3. Pentaho BI
 4. Eclipse RCP
 5. Alfresco
 6. MySQL
 7. PostgreSQL

ผลงานที่ผ่านมา

 • โรงเรียนโกวิทธรรมรงค์เชียงใหม่ – พัฒนาระบบบัญชีโรงเรียน ใช้ OrangeGears Accounting for Thai school เป็น Application
 • สมาคมโรงพิมพ์ประเทศไทย – พัฒนาระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมโรงพิมพ์ OrangeGears Printing Software เป็น Application
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – อบรมการพัฒนา Apache OFBiz
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – อบรม ecommerce สำหรับธุรกิจ SME
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร – วิทยากร Apache OFBiz opensource ERP

ทักษะทางด้านโอเพนซอร์ส

 1. Application : OrangeGears ERP/CRM / Apache OFBiz
 2. Programming : Java / PHP
 3. Database : PostgreSQL / MySQL
 4. Reporting Tools : Jasper Report / Eclipse Birt, Eclipse RCP
 5. Business Intelligent (BI) : Pentaho BI

Comments are closed.