Recruitment Module คือ โมดูลที่มีไว้สำหรับการประกาศรับสมัครพนักงานและเข้าดูข้อมูลผู้ที่มาสมัครงานใน OrangeHRM ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ

Job เป็นส่วนที่มีไว้เพื่อทำการประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ เข้าทำงานภายในองค์กรในตำแหน่งที่องค์กรต้องการ โดยทาง Admin หรือหัวหน้าแผนกจะทำการประกาศรับสมัครงาน โดยมีขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน คือ

ทำการคลิกที่ Add เพื่อทำการเพิ่มตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

ใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้

  •  ชื่อตำแหน่ง
  • หัวหน้างาน
  • รายละเอียดงาน
  • คลิกที่ Active

ทำการกด Save

2

รูปแสดงการใส่รายละเอียดการรับสมัครงาน

สำหรับชื่อของตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครแสดงเพิ่มขึ้นมา ให้นำ Link ไปวางในที่ที่มีการรับสมัครงาน (ในที่นี้เป็น http://localhost/ohrm/jobs.php) ผู้ที่มาสมัครงานจะสามารถ ตรวจสอบตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร และส่งประวัติ ข้อมูลของตนเองพร้อม Resume ผ่าน Link ดังกล่าว

3

รูปแสดงหน้าเว็บแสดงการรับสมัครพนักงาน

Applicants

เป็นส่วนมีไว้เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เข้ามาสมัครงาน โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้

  • ไปที่ Applicants จะปรากฎข้อมูลของตำแหน่งและผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาแสดงอยู่ภายในระบบ
  • สามารถดูรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวผู้สมัคร และดาวน์โหลด Resume ที่ส่งได้โดยคลิกที่ Detail ที่แสดงด้านหลังข้อมูล
  • สามารถยื่นข้อเสนอการจ้างได้ โดยคลิกที่ Offer Job
  • สามารถปฏิเสธการสมัครได้โดยคลิกที่ Reject

4

รูปแสดงการเข้าไปดูรายละเอียดใบสมัครงาน

อ่าน Orange HRM ตอนเก่าได้ที่

Comments are closed.