Osdev ร่วมกับเนคเทค และ ม.บูรพา จัดกิจกรรมเขียนโปรแกรมมาราธอน หรือ Codefest 2011 โดยรวบรวมปัญหาจากผู้ใช้งานมาเป็นโจทย์ให้โปรแกรมเมอร์ร่วมกันพัฒนาส่วนขยาย ฟีเจอร์เพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า OpenOffice จะมีฟีเจอร์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศไทย กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ชั้น 5 อาคารสิรินธร ม.บูรพา เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคมที่ผ่านมา ภายในงานมีโปรแกรมเมอร์ที่มีความสนใจในการพัฒนา OpenOffice และต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เข้าร่วมงานกว่ายี่สิบชีวิต มาช่วยกันพัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติมให้กับ OpenOffice เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน OpenOffice ในประเทศไทย ตามโจทย์ที่ทาง Osdev รวบรวมมาให้ เช่นการเปลี่ยนตัวเลขในเอกสารให้เป็นเลขไทยทั้งใน Writer และ Calc การพัฒนาฟังก์ชั่น datedif และ การจัดรูปแบบหน้ากระดาษที่ใกล้เคียงกับ Microsoft Office มากขึ้น

หลังจากรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพาได้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ผู้ร่วมงานก็เริ่มแบ่งกลุ่มและช่วยกันเขียนโปรแกรมทันทีตามโจทย์ ภายในระยะเวลาจำกัดคือยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อเนื่องในการทำงาน โดยมีทาง Osdev เป็นที่ปรึกษาในทางเทคนิค และมี ม.บูรพา อำนวยความสะดวกให้ทั้งในเรื่องของสถานที่ คอมพิวเตอร์ และ ที่พัก รวมไปถึงอาหารและของทานเล่นที่มีให้ทานกันได้ตลอดเวลา เป็นการเขียนโปรแกรมข้ามวันข้ามคืนกันแบบไม่ต้องลุกไปที่ไหนกันเลย จากกิจกรรม Codefest ที่เนคเทคจัดขึ้นในครั้งนี้ทำให้ได้ส่วนขยายฟีเจอร์สำหรับ OpenOffice เกือบสิบตัว ถึงจะได้ไม่ครบทุกโจทย์ที่กำหนด แต่สิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นคือบุคลากรโปรแกรมเมอร์ที่สามารถช่วยกันพัฒนา OpenOffice ได้ต่อไปในอนาคต

Comments are closed.