หลังจากที่สัมภาษณ์ออกอากาศของสถานีวิทยุนิวซีแลนด์แล้ว RMS ได้เข้าบรรยายในหัวข้อเรื่อง copyright และเรื่อง freesoftware movement ที่ Auckland University โดยมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้ารับฟังมากมาย และเช่นเดิม RMS ได้อธิบายถึงกฏ 4 ข้อของ Free Software ยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่าย อธิบายถึง copyright และความเกี่ยวข้องของ copyright กับอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ freesoftware movement แก้ปัญหาโดยการ copyleft อย่างไร การแชร์ซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมชุมชนนักพัฒนาและชุมชนผู้ใช้ เพื่อให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น เว็บไซต์ Computer World New Zealand ได้เข้าไปทำข่าวการบรรยายครั้งนี้ด้วย RMS ได้ให้คำแนะนำทีมงาน Computer World ให้ใช้ไฟล์แบบ Ogg Theora ในการนำเสนอไฟล์ Video และ ไฟล์เสียงด้วย ติดตามในรายละเอียดได้ที่ Computer World New Zealand

Comments are closed.