RMS ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุนิวซีแลนด์ ผู้สัมภาษณ์คือ Kim Hill งานนี้ RMS โดนดุเป็นนัยๆ บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของ GNU/Linux, Free Software และอื่นๆ Kim นำเอาข้อมูลจาก Revolution OS และข้อมูลที่เกิดกรณีพิพาทการแก้ปัญหาเครื่อง Printer Xerox Pepper Jam ซึ่งเป็นเหตุให้ RMS คิด GNU/GPL โดยใช้กฏ freedom 4 ข้อเป็นพื้นฐานในการคิด Kim ยังได้วิจารณ์ GPL และแนวคิด Copyleft ของ RMS ด้วย บทสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุนิวซีแลนด์ ทำให้ RMS ดูสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเป็นพิเศษ เอาเป็นว่าหากอยากทราบรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดไฟล์ .ogg ได้ที่ สถานีวิทยุนิวซีแลนด์

Comments are closed.