ปกติเว็บคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่หรือไม่ ? พื้นที่เก็บข้อมูลไม่พอ ข้อมูลกระจัดกระจาย ลงทุน Storage ไม่ไหว

 

ปัจจุบันการเก็บข้อมูลขององค์กร ต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บขนาดใหญ่และมีระบบการจัดการที่เสถียรและมั่นคง  เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น SIMPLI NAS  ได้เปิดตัวเดือนพฤษภาคม 2551  เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจขององค์กรขนาด SMB ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ในการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ด้วยราคาที่คุ้มค่าการลงทุน

SIMPLI NAS  ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของ ธุรกิจ SMB  สามารถตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้อย่างคุ้มค่าการลงทุน ด้วย
 
–    พื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนมาก สามารถเลือกขนาดพื้นที่ตามความต้องการการใช้งาน
–    Web Base Administration ช่วยให้การบริหารงานจัดการได้ง่ายและลงตัว
–    ติดตั้งง่าย ในเวลาเพียง 10 นาทีก็สามารถใช้งานได้ทันที
–    สามารถต่อเชื่อมกับระบบเดิม ผ่าน TCP/IP Network ได้ทันที
–    รองรับ Microsoft Platform : Windows 2000,2003 ,VISTA, XP
               Linux Platform : Redhat, SUSE, CentOS,Fedora, Ubuntu

Model

“LARGE” Depot
Model 120 Start 2TB Max 3TB
Model 220 Start 3TB Max 4TB
Model 320 Start 4TB Max 5TB
Model 330 Start 5TB Max 5TB
“FAST” Depot
Model 510 Capacities 500GB
Model 520 Capacities 1TB

Functionalities :
– Simplify Centralized Web  
  Administration Console
  (LDAP, AD)- Directory Integration
– Problem Auto Alert to E-Mail

Networking
– Support 10/100/1000 with 2 Port Trunking using RJ45 Port
– Support Protocol (TCP/IP, File Sharing(SMB), Directory Services, (AD, LDAP), FTP Protocol, NFS Protocol

Scalabilities
– Scale within box (Hot Plug with simple configuration)
– Box Expansion*
– Capacity support (1.5TB, 2TB, 2.5TB, 3TB, 4TB, 5TB)

Performance
– SATA or SAS Hard Drive Technologies
– 2GB Throughput

Securities
– Harden Linux
– Raid 0,1,5,10 Support
– Access Control from Web Administration Console

Operating System
– Core OS (Harden Linux)
– Client OS
– Microsoft Platform (Windows 2000, XP, 2003, Vista)
– Linux Platform (Redhat, SUSE, CentOS, Fedora, Ubuntu)

Disk Management
– Disk Monitoring Utilities
– Support Disk Power Management

Electricities
– Support UPS Functionalities
– Using IBM Green Technologies

Hardware Specification
– CPU              : Quad Core Technology
– Memory        : 2 GB
– Harddrive      : Support     
– Large Deport – 8 Bay     
– Fast Depot    – 6 Bay
– Network        : 1GB x 2 Ethernet RJ45
– Casing          : Support     
– Large Deport    – 5U Tower     
 – Fast Depot      – Rack Mount

iBase NAS Inside
– iBase NAS Series for NAS Appliance
– Web Base Administration
– Enhanced & Secured Linux Component

ICES Monitoring Services (Alternate Services)
ICES Service Center

Support Line : 02-233-1484
E-Mail : Support@icesolution.com, helpdesk@icesolution.com

Comments are closed.