ซอฟต์แวร์จัดการโครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่าง SourceForge ออกรุ่นใหม่แล้วในชื่อ Allura ใช้สัญญาอนุญาติแบบ Apace 2.0 ซึ่งเป็น License แบบโอเพนซอร์ส โครงการ Allura พัฒนาตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งรู้จัดกันในชื่อ New Forge หรือ Forge 2.0 ในช่วงพัฒนา Allura พัฒนาจากภาษา Python ใช้ฐานข้อมูล MongoDB ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ใช้ Solr เป็น search server และ RabbitMQ เป็น messaging platform เพื่อเชื่อมต่อกับ repository, wiki, tracker และ forum สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://sourceforge.net/p/allura/home/

Comments are closed.