ให้ดาวน์โหลดรุ่น 0.3 มาจาก http://supertux.lethargik.org/download.html แล้วจะสามารถดาวน์โหลดด่านเพิ่มเติมได้จากเมนู Add-ons โดยทำเครื่องหมายแล้วจะปรากฎในเมนู Contrib level

รูปภาพ

Comments are closed.