Suriyan เป็นโครงการพัฒนาลินุกซ์ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในชื่อ SIPA เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์บนเครื่องเด สท็อป ซึ่งทาง SIPA เลือกใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Ubuntu มาเป็นฐานในการพัฒนา Suriyan เป็นลินุกซ์กึ่งสำเร็จรูป ไม่ได้รวมโปรแกรมที่น่าใช้งานไว้ทุกตัว แต่ Suriyan มาพร้อมกับความสามารถหลักของ Ubuntu ผนวกกับภาษาไทย ฟอนต์ไทย งานพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากนักพัฒนาอิสระ และชุดโปรแกรมพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสำนักงาน ด้านมัลติมีเดีย ด้านกราฟิกและโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ สำหรับ Suriyan สามารถใช้คลังซอฟต์แวร์ (Software Repository) ของ Ubuntu ได้และยังสามารถใช้งานคลังซอฟต์แวร์ PPA โดยปกติ และยังสามารถอัพเกรดไปเป็น Ubuntu ในเวอร์ชันถัดไปได้อัตโนมัติ ซึ่งจะยังคงใช้งานชุดแพคเกจบางส่วนที่มาพร้อมกับ Suriyan ได้

Suriyan มีแผนการพัฒนาโดยจะออกรุ่นทุกๆ 1 ปี โดยใช้ชื่อรุ่นตามการโหวดชื่อและกิจกรรมบนเว็บไซต์แห่งนี้เป็นหลัก สำหรับงานพัฒนา Suriyan เน้นการพัฒนาที่ต้นน้ำคือ Ubuntu และซอฟต์แวร์ต้นน้ำอื่นๆ เช่น Gnome, OpenOffice.org เป็นต้น สำหรับการพัฒนาในส่วนของ Suriyan เองมีกิจกรรมให้ร่วมพัฒนาอยู่ 4 ส่วนได้แก่

  1. Pakage Maintainer ในอนาคตจะรวมเป็นทีม MOTUs (Master of The Universes) ของ Ubuntu Contributor
  2. Bug Report
  3. Manual โปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่ใน Suriyan และโปรแกรมที่น่าใช้อื่นๆ
  4. กิจกรรมอื่นๆ เช่น โหวดชื่อรหัสพัฒนา, ประกวดตกแต่ง Desktop, ภาพพื้นหลัง, ออกบูธ ฯลฯ

สำหรับท่านที่สนใจงานร่วมพัฒนา Suriyan สามารถติดตามข่าวสารได้ในเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ ThaiOpenSource.org ครับ มาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนโอเพนซอร์สกันครับ :)