ระบบแฟ้ม ext4 ที่ Suriyan ใช้มีการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานหลาย user อยู่แล้ว ทำให้ไม่มีความจำเป็นจะต้อง Defrag

Comments are closed.