โปรแกรมที่ Suriyan 53.04 มีเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่มีใน Ubuntu 10.04 มีด้วยกันดังนี้คือ

  1. Gimp โปรแกรมตกแต่งภาพ ใช้งานได้เทียบเท่ากับโปรแกรม Adobe Photoshop
  2. Inkscape โปรแกรมวาดภาพ Vector เปรียบเทียบการทำงานได้กับโปรแกรม Adobe Illustrator
  3. Stardict เป็นโปรแกรมพจนานุกรมที่ใช้งานได้ง่าย เพียงป้อนคำที่ต้องการแปลลงไป หากป้อนเป็นอังกฤษโปรแกรมจะแปลเป็นไทย หากป้อนเป็นไทยโปรแกรมจะแปลเป็นอังกฤษ
  4. VLC โปรแกรมเล่นสื่อมัลติมีเดียสารพัดประโยชน์ สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้หลากหลายรูปแบบ
  5. Thunderbird โปรแกรมลูกข่ายอีเมล เทียบได้กับโปรแกรม Outlook Express บน Windows
  6. TS Client โปรแกรมเข้าระบบระยะไกล ใช้สำหรับเข้าระบบไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านระบบเครือข่ายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต

Comments are closed.