มี เช่่น eBox ซึ่งโครงการ Plawan Cental Logs เป็นตัวอย่างที่นำ eBox ไปปรับปรุงใช้ สำหรับ eBox นั้นสามารถติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ได้เลย ส่วน control panel ตัวอื่นๆ ก็สามารถติดตั้งบน Suriyan ได้เช่นกัน แต่ต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรง

Comments are closed.