มี เช่น eBox ซึ่งโครงการ Plawan Cental Logs เป็นตัวอย่างที่นำ eBox ไปปรับปรุงใช้ สำหรับ eBox นั้นสามารถติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ได้เลย ส่วน control panel ตัวอื่นๆ ก็สามารถติดตั้งบน Suriyan ได้เช่นกัน แต่ต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรง

หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าใช้งานผ่าน web browser ที่ url

https://localhost

password = password ที่เรากำหนดตอนติดตั้ง ebox ดังรูป

รูปภาพ

ตัวอย่างหน้าจอการ login เข้าระบบ ebox

รูปภาพ

ตัวอย่างหน้าจอการทำงานของโปรแกรม ebox

รูปภาพ

Comments are closed.