ระบบฟอนต์ของ Suriyan มีความสามารถสูง โดยรองรับทั้งรูปแบบ TrueType (.ttf), OpenType (.otf) ทำให้สามารถติดตั้งฟอนต์แทบทุกตัวได้ อย่างไรก็ดีเนื่องจากระบบแนะเส้น (Hinting) ในฟอนต์มีสิทธิบัตรครอบคลุมอยู่โดยบริษัท Apple ฟอนต์บน Suriyan อาจจะมีความคมชัดที่ลดลงเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิบัตร

Comments are closed.