ไฟล์วิดีโอที่มีนามสกุลเป็น wmv จะเป็นไฟล์ที่ใช้บน Windows เป็นหลัก (WMV = Windows Media Video) ซึ่งการจะเล่นไฟล์ดังกล่าวบน Suriyan จะต้องติดตั้งแพกเกจเพิ่มเติม ที่มีชื่อว่า ubuntu restricted extras ซึ่งสามารถค้นหาได้ในโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ เมื่อติดตั้งแล้วจะสามารถเล่นไฟล์วิดีโอ wmv ได้ทันที

รูปภาพ

Comments are closed.