Wildfire Games ประกาศการออกรุ่น Alpha 4 ของ 0 A.D. เกมส์ RTS สไตล์ Age of Empires ที่ให้ผู้เล่นเป็นผู้สร้างและบริหารจัดการเมืองกรีกโบราณ ปกป้องเมืองจากผู้รุกราน ตัวเกมส์เน้นไปที่ระยะเวลาช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง 500 ปีหลังจากนั้น ซึ่งมีโหมดเล่นเกมส์กว่า 6 โหมด แถมระบบการเล่นแบบหลายผู้เล่น 0 A.D. รหัสพัฒนา Daedalus เริ่มมี AI ที่ให้ผู้เล่น ฝึกประชากรที่เป็นผู้หญิง เก็บผัก ล่าสัตว์ ทำเหมือง สร้างบ้าน ทำฟาร์ม ฝึกทหารและส่งไปรบ สำหรับสัตว์อย่างช้าง และสิงโตก็มีการตอบโต้กลับ แถมวิ่งหนีไปจากการล่าอีกด้วย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดได้แก่ texture ของเกมส์ที่ปรับปรุงได้ดีขึ้นมาก

0 A.D. Alpha 4 สำหรับ Windows, Linux, Mac พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วที่เว็บ Wildfire 0 A.D. เป็นเกมส์โอเพนซอร์ส ซอร์สโค้ดเกมส์ใช้สัญญาอนุญาติแบบ GNU General Public License (GPLv2) สำหรับเสียง ภาพ เพลง ที่อยู่ในเกมส์ใช้สัญญาอนุญาติแบบ Creative Commons License CC-BY-SA