Adempiere เป็นโปรแกรมด้าน ERP หรือ Enterprise Resource Planning ที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในองค์กร เพราะสามารถช่วยให้รู้จักวางแผนการลงทุนและใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เป็นโปรแกรม Business Suite ตัวหนึ่งที่รวม ERP, CRM และ SCM สำหรับกระบวนการทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน และเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมที่มีประโยชน์ตัวหนึ่ง ที่ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทสะดวกต่อการจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในบริษัท ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดกับองค์กรต่างๆได้

ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารงานภายในองค์กร สามารถพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรได้ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงทุกอย่างภายในองค์กรเข้าเป็นระบบเดียว และยังช่วยปรับปรุงงานภายในองค์กร สามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปพัฒนาการทำงานขององค์กรได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเฉพาะเวลาที่สิ้นเปลืองไป เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ได้ถูกรวบรวมเป็นระบบเดียวแล้ว จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถช่วยลดต้นทุนขององค์กรในการทำงานได้เป็นอย่างดีได้ทำการ

Adempiere ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2006 โดยแยกตัวออกมาจาก Compiere หลังจากที่ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางของ Compiere Community ที่เริ่มมีรูปแบบที่เรียกว่า lock-in/commercial มากกว่าที่จะเป็นแบบ sharing/enriching มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Open Source ERP ภายใต้ชื่อ Adempiere ERP&CRM

การติดตั้งโปรแกรม Adempiere บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ก่อนที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม Adempiere เราจำเป็นต้องติดตั้ง

  • PostgreSQL ซึ่งใช้สำหรับสร้างฐานข้อมูล (Database) เพื่อใช้งานกับ Adempiere
  • Java Development Kit เพื่อให้โปแกรมสามารถรันการทำงานได้
  • Adempiere


Continue reading

Saeree ERP เปิดอบรมหลักสูตร Implementer และ Developer สนใจอบรม เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
http://www.saeree.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=133:training-aug-sep-2011&catid=1:latest-news&Itemid=50

About Saeree ERP
Saeree ERP is opensource ERP base on Adempiere ERP and extend Thai Accounting Standard, Fix Asset, Payroll, POS, Support VAT (Input Tax Report, Output Tax Report). Improve GL Function, extend vat details in GL. Support Withholding Tax.

Saeree ERP is an open source project, developed and maintained by GrandLinux Solution Co.,Ltd.

SIPA ร่วมกับ ADempiere ASIA ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ ทำความรู้จักกับ OPEN SOURCE ERP – ADempiere เรียนรู้การติดตั้งและแนะนำวิธีใช้งานเบื้องต้น 1 วัน

วันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 9.00น. – 16.00 น.

วิทยากร : คุณกิตติ อุปริพุทธพงศ์ (AKA: kittiu) http://www.adempiere.com/index.php/ThaiLocalisationProject

ณ ห้องอบรม SIPA ศูนย์ราชการ ฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ

  • การแนะนำ Open Source ERP และการเข้าถึงชุมชนนักพัฒนา
  • การติดตั้ง ADempiere
  • พื้นฐานการใช้งาน ADempiere

รับจำนวนจำกัด โดยมีค่าใช้จ่าย 300 บาท (350 บาทสำหรับท่านที่ต้องการใบกำกับภาษี ) เพื่อป้องกันการลงทะเบียนโดยไม่สามารถเข้าร่วมอบรม

ลงทะเบียนได้ที่ https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE8tcVNwaTBNMXBSRzdsX1Q3aEhSQXc6MQ

โดยจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินสำหรับท่านที่ได้รับการยืนยันที่นั่ง ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และขอให้โอนเงินภายในวันที่ 28 มีนาคมตามรายละเอียดที่ได้รับ

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการอบรมควรมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Programming เบื้องต้น และมีความสนใจเกี่ยวกับโปรแกรม ERP

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ทีสนใจ Open Source ERP โดยเฉพาะแฟนๆ Adempiere ERP&CRM เนื่องจากวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ Red1 ซึ่งเป็น Leader ของ Adempiere ได้มาบรรยายในงานสัมนา “แนวโน้ม ทิศทาง Open Source ERP: Research and Development” ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่โรงแรม รามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ งานนี้จัดโดยภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม. เกษตร

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมสัมนาได้ที่ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 029428102 โทรสาร 029428102 www.bus.ku.ac.th