สามารถทำได้โดยคลิกขวาที่เมนูหลัก แล้วเลือก “แก้ไขเมนู”

รูปภาพ

หลังจากนั้นเราก็จะสามารถปรับแต่งเมนูของระบบได้ตามที่ต้องการ เช่น ปิดการใช้งานบางเมนู , ปรับตำแหน่งการแสดงผลของโปรแกรมที่อยู่ในเมนูเป็นต้น

รูปภาพ

โปรแกรม gEdit สามารถแสดงเลขบรรทัดของเอกสารที่พิมพ์อยู่ได้ โดยที่หน้าโปรแกรม gEdit ให้ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง จากนั้นเลือก แสดงเลขบรรทัด

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สามารถดู PDF และไฟล์รูปแบบอื่นๆ ใน Browser ได้ โดยติดตั้งแพคเกจ mozplugger จากศูนย์ซอฟท์แวร์ จากนั้นให้ปิดและเปิด Firefox ทุกตัวที่เปิดอยู่เสียก่อนค่อยเปิดใช้ใหม่

รูปภาพ

โปรแกรมในแผ่นซีดี Chantra แม้ว่าจะเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สเช่นเดียวกับ Suriyan แต่ว่าโปรแกรมที่รวบรวมอยู่ในแผ่น Chantra นั้น เป็นรุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับ Windows เท่านั้น แต่โปรแกรมส่วนมากที่อยู่ใน Chantra จะเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีรุ่นสำหรับ Suriyan ด้วย ซึ่งเราสามารถนำชื่อซอฟต์แวร์ที่ต้องการ มาค้นหาในโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ใน Suriyan เพื่อติดตั้งได้เช่นกัน

ให้ติดตั้ง Lightscribe Driver ก่อน โดยดาวน์โหลดไฟล์จาก
http://download.lightscribe.com/ls/lightscribe-1.18.15.1-linux-2.6-intel.deb

จากนั้นติดตั้งโปรแกรมทำปกโดยดาวน์โหลดโปรแกรมจาก
http://download.lightscribe.com/ls/lightscribeApplications-1.18.15.1-linux-2.6-intel.deb

สำหรับวิธีติดตั้ง .deb ดูได้จากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรมจาก /opt/lightscribeApplications/

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Lightscribe Labeler

รูปภาพ

การทำ Transition ใน Pitivi จะไม่เหมือนโปรแกรมอื่น ที่จะใช้วิธีเรียก Effect เข้ามาใช้ แต่การทำ Transition ใน Pitivi จะใช้วิธีลดความสว่างภาพ เหมือนการทำเสียงให้เบาลงใน Timeline ของเสียง ซึ่งใช้วิธีเดียวกันเพียงแต่ให้เปลี่ยนไปทำใน Timeline ของภาพเท่านั้นเอง

รูปภาพ

แฟ้ม DMG เป็นอิมเมจของ Mac OS X ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เก็บโปรแกรม สามารถเปิดดูได้โดยติดตั้งแพคเกจ dmg2img จากโปรแกรม Synaptic Package Manager
จากนั้นให้เรียกเทอร์มินัล จากเมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล แล้วพิมพ์ในเทอร์มินัล

รูปภาพ

  • พิมพ์คำสั่ง

dmg2img /ที่อยู่/ของ/ไฟล์.dmg

โปรแกรมจะแปลงได้ไฟล์นามสกุล .img ชื่อเดียวกันที่สามารถเปิดได้

ทั้งนี้โปรแกรมของ Mac OS X นั้นไม่สามารถรันบน Suriyan ได้ ตัวอย่างการใช้งาน

รูปภาพ
รูปภาพ

หากต้องการโปรแกรมที่ใช้ในการแปลคำที่เลือกบนหน้าจอให้โดยอัตโนมัติ เราสามารถใช้งาน Stardict ได้ทันที ซึ่ง Stardict มีความสามารถในส่วนนี้ในตัวแล้ว หากต้องการเปิดใช้ความสามารถดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ ให้เรียกโปรแกรมขึ้นมาโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > StarDict

รูปภาพ

  • ที่หน้าโปรแกรม Stardict ไปที่ Preference

รูปภาพ

  • ทำเครื่องหมายที่กล่อง Only scan while the modifier key is being pressed

จากนั้นเมื่อต้องการแปลคำที่อยู่บนหน้าจอ ให้ใช้เมาส์ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Windows (ปุ่มบนแป้นพิมพ์ที่มีโลโก้ Windows) จะปรากฏคำแปลขึ้นข้างๆ คำที่ต้องการ

รูปภาพ

เนื่องจาก Suriyan เปิดระบบแสดงผล 3D ไว้เป็นค่ามาตรฐานเนื่องจากซอฟต์แวร์บางตัวต้องการคุณสมบัตินี้ แต่ driver ของ VirtualBox นั้นไม่รองรับระบบดังกล่าว ดังนั้นให้ปิดระบบ 3D ออกโดยเข้าไปที่เมนู Settings แล้วเอาเครื่องหมายออกจากช่อง Enable 3D Acceleration

รูปภาพ

เราสามารถนับจำนวนตัวอักษร/คำ/บรรทัดของเอกสารในโปรแกรม gEdit ไปที่เมนู เครื่องมือ > สถิติของเอกสาร

รูปภาพ

และยังสามารถเลือกส่วนที่ต้องการนับจำนวนได้โดยลากเมาส์คลุมพื้นที่

รูปภาพ