สามารถตัดเสียงรบกวนได้ ที่เมนู Effect > Noise Removal โดยให้กดปุ่ม “Get Noise Profile” ก่อน จากนั้นปรับตั้งค่าด้านล่างตามต้องการ

รูปภาพ

Audacity จะส่งออกไฟล์เป็นนามสกุล wav, ogg, mp3, midi ได้เท่านั้น หากต้องการให้ไฟล์อยู่ในรูปแบบของ wma จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแปลงไฟล์ในการช่วย โดยแนะนำในส่งออกไฟล์เป็น wav แล้วจึงนำไปแปลงเป็น wma ในภายหลัง

ไม่สามารถกู้งานได้ แต่สามารถติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Audacity Recovery Utility เพื่อช่วย โดยเมื่อโปรแกรมมีปัญหาในครั้งถัดไปจะทำให้สามารถกู้ไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวได้ที่ http://www.mesw.de/audacity/recovery/ หรืออัพเกรดโปรแกรม Audacity เป็นรุ่น 1.3 ขึ้นไป

ปกติแล้ว Audacity จะเก็บไฟล์โดยจะมีให้เลือกแค่ WAV และไม่สามารถบันทึกเป็น MP3 ได้ ซึ่งจะต้องไปดาวน์โหลดเอ็นโค้ดเดอร์ที่ชื่อว่า LAME MP3 Encoder (lame_enc.dll) http://lame.buanzo.com.ar/
รูปภาพ

จากนั้นให้แตกไฟล์และเก็บโฟลเดอร์ไว้ที่ใดที่หนึ่งที่จะไม่ปะปนกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์อื่นเช่น C:LAME ให้เปิดโปรแกรม Audacity แล้วเลือกเมนู File > Preferences แล้วไปยังแท็บ “Libraries” สังเกตในกรอบ MP3 Export Library ให้กดปุ่ม Download

รูปภาพ

จากนั้นโปรแกรม Audacity จะแจ้งเตือน กดปุ่ม “Yes” แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ lame_enc.dll แล้วกดปุ่ม “Open” ตามด้วยปุ่ม “OK”

วิธีการปรับไฟล์เสียงให้ดังขึ้นด้วย Audacity

1.เปิดไฟล์เสียงที่ต้องการเพิ่มเสียง

รูปภาพ

2.เลือกเมนู Edit>Select>All

รูปภาพ

3.เลือกเมนู Effect>Amplify

รูปภาพ

4.ปรับค่าให้ไปทางขวา หรือใส่ค่า Amplification เพิ่มขึ้น
5.เลือก “Allow clipping”
6.กดปุ่ม Preview เพื่อทดสอบความดังของเสียงตามต้องการ
7.กดปุ่ม OK

รูปภาพ