Monitoring and Analytics Add-on คือส่วนเสรืมที่มีว้สำหรับตรวจสอบการทำงานของแอปพลิเคชันบน Bluemix
เริ่มด้วยการเพิ่ม Add-on กันก่อน เข้าใช้งาน Bluemix แล้วเลือกที่ CATALOG เลือก Monitoring and Analytics ในส่วนของ DevOps ทำการเลือกชื่อแอปพลิเคชันที่ต้องการเพิ่ม Add-on แล้วกดปุ่ม CREATE เมื่อกลับมาที่แอปพลิเคชันจะพบกับชื่อ Monitoring and Analytics ปรากฏอยู่


Continue reading

Bluemix เป็นบริการ Cloud Computing ของ IBM ซึ่งเน้นในด้าน Platform as a Service (PaaS) โดยใช้ Cloud Foundry ซึ่งเป็น OpenSource มาพัฒนาต่อและให้บริการ สำหรับท่านที่ใช้ Cloud Foundry มาก่อนก็ใช้งานเหมือนๆ กัน แต่ Bluemix สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบ cli ผ่าน Cloud Foundry Cli ปกติ และการทำงานผ่านหน้าเว็บไซต์ Bluemix โดยตรง platform ที่ให้บริการใน Bluemix มี 4 platform หลักคือ java, node.js, ruby on rails และ ruby sinatra นอกจากนี้จะเป็น service, add-on ซึ่งสามารถเพิ่มเข้ามาได้ในภายหลังได้ นอกจากนี้ยังมี boilerplates ที่รวมเอา runtime และ service เข้ามาให้บริการร่วมกันสร้างเป็นบริการเฉพาะทาง เช่น Internet of Things platform, Mobile Cloud, Node Cached Starter, Big Data และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับการใช้งาน Bluemix ต้องสมัครสมาชิกก่อน สมัครได้ฟรีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แต่ใช้งานได้ฟรี 30 วัน หากติดใจอยากให้งานต่อแนะนำให้ติดต่อเซล เพื่อขอเปิด Pay Account ครับ หากไม่คิดจะใช้งานต่อ แนะนำให้รีบเอาข้อมูลออกมาก่อนหมดระยะเวลาใช้งานฟรี 30 วัน ไม่อย่างนั้นจะไม่มีโอกาสเอาข้อมูลกลับมานะครับ อันนี้ประสบการณ์ตรง :P เอาล่ะ เมื่อสมัครสมาชิกกันแล้วก็เริ่มใช้งานกันได้ อย่างที่บอกคือ ถ้าเคยใช้ Cloud Foundry มาก่อนไม่ยากเลยครับ ขั้นแรกไปดาวน์โหลด Cloud Foundry CLI กันก่อน เลือก Binary หรือ Installer ก็ได้ เลือกให้ตรงกับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้นะครับ
Continue reading