จากบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้ การติดตั้ง OpenStack ด้วย RDO กันไปแล้ว คราวนี้เรามาปรับแต่งระบบเครือข่ายของ OpenStack โดยใช้ Bridge กัน Bridge นี้หมายถึงสะพาน สะพานที่จะเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายในโลกจำลองของ OpenStack ออกมาโอภาปราศรัยกับโลกภายนอกกับอินเทอร์เน็ตจริง ๆ ได้ผ่านไอพีที่เครื่องคอมพิวเตอร์จริง ๆ ได้รับ ในนี้เราใช้บริการซอฟต์แวร์จัดการเครือข่ายที่เรียกว่า นิวตรอน (Neutron) และ Open vSwitch ที่จะมาช่วยสร้าง VLAN ให้เรา การคอนฟิกในขั้นตอนต่อไปนี้อ้างอิงจาก https://www.rdoproject.org/Neutron_with_existing_external_network

ก่อนอื่นสร้างไฟล์ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br-ex ใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้ลงไป

DEVICE=br-ex
DEVICETYPE=ovs
TYPE=OVSBridge
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.2.15
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.0.2.2
DNS1=10.0.2.3
ONBOOT=yes


Continue reading