Audacity จะส่งออกไฟล์เป็นนามสกุล wav, ogg, mp3, midi ได้เท่านั้น หากต้องการให้ไฟล์อยู่ในรูปแบบของ wma จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแปลงไฟล์ในการช่วย โดยแนะนำในส่งออกไฟล์เป็น wav แล้วจึงนำไปแปลงเป็น wma ในภายหลัง

โปรแกรมในชุดซีดี Chantra เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส ที่ให้อิสระอย่างเต็มที่กับผู้ใช้ สามารถใช้งานนานเท่าใดก็ได้ โดยไม่มีการจำกัดระยะเวลา หรือความสามารถใดๆ ของตัวโปรแกรม หากต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดแนะนำให้ศึกษาแนวคิดของซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส

ไม่สามารถกู้งานได้ แต่สามารถติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Audacity Recovery Utility เพื่อช่วย โดยเมื่อโปรแกรมมีปัญหาในครั้งถัดไปจะทำให้สามารถกู้ไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวได้ที่ http://www.mesw.de/audacity/recovery/ หรืออัพเกรดโปรแกรม Audacity เป็นรุ่น 1.3 ขึ้นไป

หากพบข้อผิดพลาดในส่วนใดๆ ของแผ่น หรือโปรแกรมใน Chantra สามารถแจ้งได้ที่ระบบ ISSUE ของโครงการการพัฒนา ที่ http://code.google.com/p/chantra หรือแจ้งที่ส่วน Contact ของหน้าเว็บ Chantra ที่ http://www.chantra.in.th/contact หรือจะแจ้งที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติก็ได้เช่นกัน

รูปภาพ

ปกติแล้ว Audacity จะเก็บไฟล์โดยจะมีให้เลือกแค่ WAV และไม่สามารถบันทึกเป็น MP3 ได้ ซึ่งจะต้องไปดาวน์โหลดเอ็นโค้ดเดอร์ที่ชื่อว่า LAME MP3 Encoder (lame_enc.dll) http://lame.buanzo.com.ar/
รูปภาพ

จากนั้นให้แตกไฟล์และเก็บโฟลเดอร์ไว้ที่ใดที่หนึ่งที่จะไม่ปะปนกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์อื่นเช่น C:LAME ให้เปิดโปรแกรม Audacity แล้วเลือกเมนู File > Preferences แล้วไปยังแท็บ “Libraries” สังเกตในกรอบ MP3 Export Library ให้กดปุ่ม Download

รูปภาพ

จากนั้นโปรแกรม Audacity จะแจ้งเตือน กดปุ่ม “Yes” แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ lame_enc.dll แล้วกดปุ่ม “Open” ตามด้วยปุ่ม “OK”

หากใส่แผ่น Chantra ในที่อ่านแผ่น CD/DVD แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้น อาจเป็นเพราะ Windows ของคุณได้ปิดคุณสมบัติอ่านแผ่นอัตโนมัติ (Autorun) ไว้ ทำให้หน้าเพจเมนูแนะนำ Chantra ไม่ปรากฏขึ้นมา

วิธีติดตั้งโปรแกรมผ่านหน้าเพจเมนู Chantra กรณีแผ่นไม่อ่านอัตโนมัติ

ให้เปิด Windows Explorer แล้วไปยังแผ่นโปรแกรม Chantra

รูปภาพ

เรียกดูข้อมูลในแฟ้ม webpage และดับเบิ้ลคลิกไฟล์ index.html

รูปภาพ

วิธีติดตั้งโปรแกรมโดยเลือกยังแฟ้มเก็บโปรแกรมโดยตรง

ให้เปิด Windows Explorer แล้วไปยังแผ่นโปรแกรม Chantra
เรียกดูข้อมูลในแฟ้ม programs จะมีหลายแฟ้มย่อยซึ่งแต่ละแฟ้มจะเก็บโปรแกรมแต่ละตัว
ให้ดูข้อมูลในแฟ้มโปรแกรมที่ต้องการ และทำการติดตั้งโปรแกรมโดยการดับเบิ้ลคลิกที่ตัวไฟล์โปรแกรม

รูปภาพ

โปรแกรม Avidemux ยังไม่มีความสามารถในการส่งออกไฟล์เพื่อไปใช้ในโปรแกรมอื่นต่อ หากต้องการนำงานไปตัดต่อยังโปรแกรมอื่นต่อ เราจำเป็นจะต้องเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์ภาพยนตร์ เช่น avi ก่อน จึงจะนำไป Import เพื่อใช้ตัดต่อบนโปรแกรมอื่นต่อได้

บางครั้งหากคุณได้คลิกทำการติดตั้งโปรแกรมผ่านหน้าเมนูเพจ Chantra แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คุณสามารถตรวจสอบปัญหาว่าเป็นเพราะเหตุใดได้โดย

ให้เปิด Windows Exproler แล้วไปยังแผ่นโปรแกรม Chantra
เรียกดูข้อมูลในแฟ้ม programs และไปยังแฟ้มชื่อโปรแกรมนั้นๆ

ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ตัวไฟล์โปรแกรม ระบบจะทำการแจ้งเตือนหากมีปัญหาเกิดขึ้น

รูปภาพ

โดยวิธีนี้อาจทำให้สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ หากตัวโปรแกรมไม่ได้มีปัญหาอะไร
หากโปรแกรมไม่สมบูรณ์ ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมนั้นมาจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรง

Chantra สามารถติดตั้งได้บน Windows ทั้งหมดไม่ว่าจะถูกลิขสิทธิ์หรือไม่ แต่เมื่อไม่สามารถใช้ Windows ที่ถูกลิขสิทธิ์ได้ ทาง SIPA ก็ได้จัดทำระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้งานทดแทน Windows ได้อยู่ใน ในชื่อ Suriyan โดยสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ที่ http://suriyan.in.th

การเรนเดอร์ภาพใน Blender จะขึ้นอยู่กับมุมมองของกล้องว่าหันไปในทิศใด (ไม่เกี่ยวกับมุมมองที่เราเห็นในการทำงาน) การตรวจสอบมุมมองของกล้องก่อนการเรนเดอร์ สามารถทำได้โดยกดที่เมนู View > Camera หรือปุ่ม 0 ที่ Numpad

  1. คลิกที่เมนู View > Camera

รูปภาพ

  1. มุมมองจะเปลี่ยนเป็นมุมเดียวกับที่มองจากมุมกล้อง ซึ่งจะเป็นมุมมองที่เห็นเมื่อ Render นั่นเอง ถ้ามองเห็นวัตุในกรอบนี้แสดงว่าจัดวางวัตถุได้ถูกต้องแล้ว

รูปภาพ