โปรแกรม Dia รองรับการนำเข้าไฟล์จากภายนอกได้ในตัวแล้ว ในกรณีที่ต้องการนำเข้าไฟล์จากโปรแกรม Visio ไฟล์ที่จะนำเข้าจะต้องเป็นนามสกุล .vdx จึงจะเป็นรุ่นที่ Dia รองรับ

Blender นั้นมีหน้าจอการใช้งานที่แตกต่างจากโปรแกรมสร้างโมเดล 3มิติ อื่นๆ ที่มีใช้ในท้องตลาด การใช้งานคำสั่งต่างๆ นั้นจะต้องทำผ่านทางเมนูที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคย หรือผ่านทางปุ่มลัด (Hot key) ก็ได้เช่นกัน

สำหรับการสั่ง Undo และ Redo ก็สามารถสั่งผ่านปุ่มลัดได้เช่นกัน โดยใช้ Ctrl+Z สำหรับการ Undo และใช้ปุ่ม Ctrl+Y สำหรับการ Redo

โปรแกรม Dia ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสร้าง Diagram โดยเฉพาะ ดังนั้นการตกแต่งจะไม่สามารถทำได้มากนัก หากต้องการจะตกแต่งโดยละเอียด อาจต้องใช้โปรแกรมภายนอกช่วย โดยจะต้อง Export งานเป็น .svg ก่อน จากนั้นเราสามารถนำไฟล์ .svg ที่ได้ไปทำต่อใน Inkscape ได้ทันที เพราะเป็นประเภทไฟล์ที่ Inkscape รองรับ

โปรแกรม Blender นั้น มีอีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจ คือการกู้คืนงานในกรณีที่เราปิดโปรแกรมไปโดยลืมบันทึกผลงาน หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ค้าง หรือไฟดับ จนทำให้โปรแกรมปิดไปอย่างคาดไม่ถึง ในกรณีนี้ เราสามารถกู้คืนงานที่ทำไว้ใน Blender ได้เช่นกัน โดยสามารถทำได้ดังนี้คือ ที่หน้าจอโปรแกรม Blender ให้ไปที่เมนู

User Preferences > File > Recover Last Session

งานที่ได้ทำไว้ก่อนโปรแกรมจะปิดตัวลงจะถูกเปิดขึ้นมาให้เราทำงานต่อได้

รูปภาพ

บางครั้ง Diagram ที่วาดนั้นอาจมีขนาดใหญ่เกินกว่ากระดาษที่จะใช้พิมพ์ แต่โปรแกรม Dia เองก็มีความสามารถที่จะจัดการและกำหนดขนาดเพื่องานพิมพ์ได้ โดยสามารถทำได้ดังนี้

ไปที่ ไฟล์>ตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือก พอดีกับ

เมื่อกลับไปที่หน้า drawing จะมีเส้นสีฟ้า เป็นกรอบแสดงให้เราทราบว่ามีขอบของภาพอยู่ที่ใด

รูปภาพ

โปรแกรม Blender นี้มีข้อดีอยู่ตรงที่ เราสามารถปรับแต่งหน้าจอย่อยในโปรแกรมได้อย่างอิสระ การที่หน้าต่างโปรแกรมใน Blender นั้นแสดงผลเพียงหน้าต่างเดียวโดยที่เราไม่ได้กำหนดให้โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบดังกล่าวด้วยตนเองแล้ว อาจเป็นได้ว่า เราเผลอกดคำสั่งใดๆ ที่ทำให้โปรแกรมแสดงหน้าต่างในโหมดแสดงผลเต็มจอ ซึ่งเราสามารถเลิกการแสดงผลในโหมดนี้ได้โดยกดปุ่ม Ctrl + ลูกศรขึ้น หน้าจอโปรแกรมจะกลับมาแสดงผลในโหมดที่มีหลายหน้าต่างตามเดิม

รูปภาพ

รูปภาพ

ในบางกรณีอาจเป็นไปได้ที่ diagram ที่ต้องการนั้นอยู่คนละ layer กับที่กำลังทำงานอยู่ ดังนั้นวิธีแก้ไข ให้เข้าไปเปิด layer ทั้งหมด ซึ่งสามารถทำได้โดย

ไปที่เมนู View > Show layer จากนั้นชิ้นงานจะปรากฏขึ้นหากว่าปัญหาเกิดจาก layer จริง

รูปภาพ

หากต้องการบันทึกค่าของ Channel Alpha เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นต่อ สามารถทำได้ดังนี้ ให้เรนเดอร์ภาพตามปกติ จากนั้นกด F10 > พาเนล Format > RGBA จากนั้นให้บันทึก จะได้ค่าของ Channel Alpha เพื่อนำไปใช้งานอื่นต่อได้

รูปภาพ

รูปภาพ

หลังจากติดตั้ง Drupal แล้ว เราสามารถเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ได้ทันที ที่ http://localhost/drupal โดยสามารถเรียกใงานผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ได้ทุกตัว

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Celestia อ้างอิงข้อมูลและแสดงผลจากข้อมูลจริงของดวงดาวในอวกาศ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วดาวบางดวงหมุนช้ามากในระดับหยุดนิ่ง ดังนั้นเมื่อปรับเวลาแล้วจึงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ใช่ความผิดพลาดของโปรแกรมแต่อย่างใด